Вештина игри

 
Ги тестираат вашите реакции во различни ситуации кои можат да се појават. Вештина игри се различни жанрови како логички и математички итн